Členské karty

To čo nesmie chýbať sú jednoynačne tyčinky.

Keď je u nás po párty. 

Párty v plnom prúde u nás môže vzyerať aj takto

Klubové karty

Apollon klub má pre rok pre svojich členov pripravené dva druhy klubových kariet. Karta pre VIP návštevníkov sa udeluje na základe rozhodnutia vedenia klubu. Buď si ju môžete zaslúžiť činnosťou pre gay komunitu a klub Apollon alebo ju môžete vyhrať v niektorej zo súťaží poriadaných klubom počas niektorého z večerov. Karta opravňuje jej držiteľa k prednostnému vstupu do priestorov klubu, k prednostnému usadeniu pokiaľ ste nemali rezervaciu a v prípade vybraných druhov alkoholu k špecialnej zľave pre členov. Normálna Klubová karta je predajná a je možné ju zakúpiť u prevázkara počas večera po predložení fotografie rozmerov 3x2 cm, na základe ktorej je karta vystavená. Cena takejto karty je na rok 50€ a opravňuje jej držiteľa k bezplatnému vstupu do priestorov klubu pokial nie je v programe výslovne uvedené inak, k prednostnému usadeniu alebo rezervacii miest na sedenie a taktiež k využitiu platných zliav.
Všetky práva vyhradené pre autora tejto stránky Apollon  

Členské karty

To čo nesmie chýbať sú

jednoynačne tyčinky.

Keď je u nás po párty. 

Párty v plnom prúde u nás

môže vzyerať aj takto

Klubové karty

Apollon klub má pre rok pre svojich členov pripravené dva druhy klubových kariet. Karta pre VIP návštevníkov sa udeluje na základe rozhodnutia vedenia klubu. Buď si ju môžete zaslúžiť činnosťou pre gay komunitu a klub Apollon alebo ju môžete vyhrať v niektorej zo súťaží poriadaných klubom počas niektorého z večerov. Karta opravňuje jej držiteľa k prednostnému vstupu do priestorov klubu, k prednostnému usadeniu pokiaľ ste nemali rezervaciu a v prípade vybraných druhov alkoholu k špecialnej zľave pre členov. Normálna Klubová karta je predajná a je možné ju zakúpiť u prevázkara počas večera po predložení fotografie rozmerov 3x2 cm, na základe ktorej je karta vystavená. Cena takejto karty je na rok 50€ a opravňuje jej držiteľa k bezplatnému vstupu do priestorov klubu pokial nie je v programe výslovne uvedené inak, k prednostnému usadeniu alebo rezervacii miest na sedenie a taktiež k využitiu platných zliav.
Všetky práva vyhradené pre autora tejto stránky Apollon