Kontact

Apollon gay club

Panenská 24 Bratislava 813 01 Slovenská republika manager: +421 948 900093 e: apollon@apollon:gay_club.sk

Vaša spokojnosť - náš cieľ

Radi Vás u nás privítame a to nie len náhodne

ale aj pravideľne. Pre všetkých pravideľných

návštevníkov máme pripravené členské

klubové karty, ktoré Vám garantujú vstup do

priestorov klubu zdarma. Okrem iného môžu

byť použité pri realizácii zliav ako preukaz na

potvrdenie nároku na danú zľavu.

Zakúpiť alebo získať ju možete u managera klubu pri Vašej návšteve. Tešíme sa na Vás Lukáš a Štefan
Všetky práva vyhradené pre autora tejto stránky Apollon  

Kontact

Apollon gay club

Panenská 24 Bratislava 813 01 Slovenská republika manager: +421 948 900093 e: apollon@apollon:gay_club.sk

Vaša spokojnosť - náš cieľ

Radi Vás u nás privítame a to nie len náhodne ale aj pravideľne. Pre

všetkých pravideľných návštevníkov máme pripravené členské klubové

karty, ktoré Vám garantujú vstup do priestorov klubu zdarma. Okrem

iného môžu byť použité pri realizácii zliav ako preukaz na potvrdenie

nároku na danú zľavu.

Zakúpiť alebo získať ju možete u managera klubu pri Vašej návšteve. Tešíme sa na Vás Lukáš a Štefan
Všetky práva vyhradené pre autora tejto stránky Apollon